Telefoonnummer Margriet Bleeker  06-270 711 90   Email Margriet Bleeker id@margrietbleeker.nl

"If you always do what you always did,
you always get what you always got" 
                                                                            (A. Einstein)

TMA staat voor Talent Motivatie Analyse. Deze methode is gebaseerd op de positieve psychologie (behoefte theorie van Murray). 
Met het invullen van 312 vragen kan een analyse van de persoonlijkheid gegeven worden op basis van 22 drijfveren en 44 talenten. Dit complete beeld is een prachtig instrument voor begeleiding en coaching van individuen en teams, ondersteuning bij werving, selectie, beoordeling, reintegratie, loopbaan ontwikkeling en outplacement.

Mensen worden positief beschreven

De rapportage van TMA talentenanalyse beschrijft mensen in positieve zin waarbij de nadruk ligt op talenten en het potentieel van een persoon. In een vervolggesprek wordt het volledige beeld (talenten, potentieel, competenties e.d.) besproken en afgerond met een advies.